Lucrari cadastru si topografice efectuate:

 • intocmesc si depun la OCPI (OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA) dosare pentru obtinerea numarului cadastral, necesar intabularii in Cartea funciara;
 • urmaresc dosarele la Cartea Funciara si prezinta proprietarului un exemplar cadastru + incheierea de intabulare in Cartea Funciara;
 • realizeaza relevee, planuri, schite;
 • realizeaza diverse masuratori topografice;
 • obtinerea unui numar postal pentru teren (terenuri);
 • acorda consultanta in domeniu;

 

Acte necesare pentru a obtine numarul cadastral si inscrierea in Cartea Funciara:

 1. Acte de proprietate (COPII LEGALIZATE) dupa caz:
 • sentinta de iesire din indiviziune
 • sentinta de partaj
 • sentinta de constatare a dobandirii dreptului de proprietate pentru teren
 • sentinta de constatare a unei vanzari
 • Titlu de proprietate emis in baza Legii 18/1991
 1. Contract de construire sau vanzare-cumparare + proces verbal
 2. Contract de cumparare
 3. Contract imprumut
 4. Dovada achitarii integrale – original
 5. Certificat de casatorie – copie legalizata (in cazul in care nu este mentionat numele sotiei in act)
 6. Certificat de mostenitor
 7. Certificat de deces (in cazul in care exista clauze in contract care trebuie radiate)
 8. Declaratie notariala, in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, ca actul nu a fost trecut in Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni
 9. Copii acte de identitate proprietari (copie xerox)
 10. schita imobilului (la apartamente daca exista)
 11. Certificat fiscal (nu mai vechi de 3 zile)