Experti cadastru autorizati de ANCPI, intocmes si depun dosare, acte si documentatii cadastru pentru obtinerea unui numar cadastral si intabulare Carte Funciara.
 

Timp de executie: 1 – 2 zile

Avizare cadastru si Intabulare Cartea Funciara: 30 zile